Pobreziaren eta bazterketa sozialaren kontrako HEL aurkeztu dugu

Pobrezia eta bazterketa sozialaren aurkako Legegintzako Herri Ekimena (LHE) aurkeztu dugu. Babes sozialerako kalitatezko sistema publiko baten alde!

Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartaren baitan hainbat eragile daude bilduta: euskal gehiengo sindikala, mugimendu sozial esanguratsuenak eta ekonomia soziala eta elkartasuna ardatz dituzten erakundeak (REAS eta Olatukoop, kasu). Bada, datozen hilabeteetan, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak kanpaina bati ekingo dio Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, Legegintzako Herri Ekimenen (LHE) bitartez. Hain zuzen ere, pobrezia eta bazterketa sozialarekin amaitu eta babes sozialerako kalitatezko sistema publiko bat aldarrikatzea izango da LHE hauen helburua.

Zer da LHE bat?

Jendarte zibiletik bultzatutako lege proposamenak dira. Erakundeek eskaintzen dituzten tresnak dira, partaidetza soziala sustatzeko xedearekin. 10.000 sinadura behar dira, Eusko Legebiltzarrean LHE bat eztabaidatua izan dadin. Nafarroan, berriz, hautes errolda autonomikoaren %1 behar da (5.000 sinadura inguru). Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak kopuru hauek soberan gainditzea espero du.

Legebiltzarren mahaien izapidea beteta, sinadurak biltzen eta ekimenaren azalpenak ematen hasiko ginateke; apirila eta ekaina bitartean, gure aurreikuspenen arabera.

Tresna honek mugak ditu, baina, hala ere, uste dugu erabilgarria izan daitekeela eztabaida politikoaren erdigunean diru sarrerak bermatzeko sistema hobetzeko neurri zehatzak eta etxebizitzarako eskubidea kokatzeko.

Zer diogu LHE hauetan?

Bermatutako gutxieneko diru sarreren politiken errealitatea hobetu eta etxebizitza duin baterako eskubidea bermatu nahi dugu, ekimen honetan jasotako neurri zehatzen bitartez.

Bermatutako diru sarrerei dagokienez (Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta edo Bermatutako Errenta, Nafarroako kasuan), Lanbide Arteko Gutxieneko Soldata erreferentzia gisa hartzea planteatzen dugu berriro. Honela, bakarrik bizi diren pertsonei Lanbide Arteko Gutxieneko Soldataren pareko %100 bermatuko litzaieke diru sarrera moduan. Gainera, eskalaren hobekuntza nabarmen bat planteatzen dugu, bi pertsonek osatutako elkarbizitza unitateek Lanbide Arteko Gutxieneko Soldataren %150 bermatuta izateko, eta diru sarrera horiek %200 izan daitezen hiru edo pertsona gehiagok osatutako elkarbizitza unitateentzat. Modu honetan, azken urteetan izandako murrizketei egin nahi diegu aurre, Euskal Autonomia Erkidegoan emandakoak bereziki. Hala ere, Lanbide Arteko Gutxieneko Soldataren desindexazioak ere izan du eragina Nafarroan, murrizketa orokorrak eraginez.

Etxebizitza arloari dagokionez, LHE hauen bitartez, asmoa da herritarrei erakundeen bitartez alokairu sozial bat jasotzeko eskubidea dutela modu eraginkorrean aitortzea, eta eskubide hori ezin dela inoiz eta inongo kasutan laguntza ekonomiko baten bitartez ordezkatua izan.

Pobrezia errealitate bat da, gero eta nabarmenagoa, eta gero eta kolektibo gehiagori eragiten diena. Egoera horren arrazoietako bi etxebizitza duin bat izateko ezintasuna eta gutxieneko diru sarreren falta dira. Euskal Herriko erakundeek eskumenak badituzte herritarrak babesteko politikak gauzatzeko. Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak eskaera bat egiten die gorbernu buruei: gehiengoaren bizitza kalitatea hobetzeko zerbitzura jar dizatela erakundeak. Borondate politikoa besterik ez da behar horretarako.

————————

Hemos presentado la ILP contra la pobreza y la exclusión social. Por un sistema público y
de calidad de protección social.

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, compuesta por la mayoría sindical, los movimientos sociales más relevantes y por entidades de la economía social y solidaria (como REAS y Olatukoop) ha decidido que en los próximos meses va a realizar una campaña, a través de sendas Iniciativas Legislativas Populares (ILPs) en la CAPV y en Navarra. El objeto de estas ILPs es atajar la pobreza y la exclusión social y reclamar un sistema público de protección social de calidad.

¿Qué es una ILP?

Las ILPs son propuestas de ley que se impulsan desde la sociedad civil. Son una herramienta que ofrecen las instituciones para fomentar la participación social. Para que una ILP llegue a ser tratada en el Parlamento Vasco se requiere el aval de 10.000 firmas. En Navarra la cifra es del 1% del censo electoral autonómico (unas 5.000 firmas). La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria espera superar ampliamente estas cifras. Una vez superados los trámites de las Mesas de los Parlamentos, esperamos estar en disposición de realizar el trabajo de recogida de firmas y de explicación de la iniciativa entre los meses de abril y junio. A pesar de sus limitaciones consideramos que es posible utilizar ese mecanismo para poner en el centro del debate político medidas concretas para mejorar el sistema de garantía de ingresos y el derecho de acceso a una vivienda.

¿Qué planteamos en estas ILPs?

Las medidas concretas recogidas en esta iniciativa pretenden mejorar la realidad de las políticas de ingresos mínimos garantizados y el derecho al acceso a una vivienda digna. Sobre los ingresos garantizados (RGI o Renta Garantizada en Navarra) se plantea volver a retomar la referencia del Salario Minimo Interprofesional, de modo que a las personas que vivan solas se les garantice unos ingresos equivalentes al 100% del SMI. Además, se plantea una mejora sustancial de la escala, para que las unidades convivenciales de 2 personas tengan garantizados unos ingresos del 150% del SMI, y que esos ingresos sean
del 200% del SMI para 3 o más personas. De este modo se pretenden revertir los recortes que se han aplicado en los últimos años, especialmente en la CAPV, aunque la desindexación del SMI también está repercutiendo en recortes generales en Navarra.

En materia de vivienda las ILPs van a reconocer de manera efectiva el derecho de la ciudadanía a que las instituciones les ofrezcan una vivienda de alquiler social, sin que en ningún caso ese derecho pueda ser sustituido por una prestación económica.

La imposibilidad de acceder a una vivienda digna y la falta de ingresos mínimos son dos causas que llevan a que la pobreza sea una realidad cada vez más importante entre colectivos cada vez más amplios. Las instituciones de Euskal Herria tienen competencias para adoptar políticas que protejan a la ciudadanía en estas materias. La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria exige a quienes nos gobiernan que pongan las instituciones al servicio de la mejora de la calidad de vida de la mayoría. Solo hace falta voluntad política para ello.

Publicado en Uncategorized | Comments Off on Pobreziaren eta bazterketa sozialaren kontrako HEL aurkeztu dugu

Ikatza EAEko aurrekontuei / Carbón a los presupuestos de la CAV

Gaur Eusko Jaurlaritzak 2018rako aurkeztu dituen aurrekontuak bozkatu dira Legebiltzarrean. Eta, EAJ, PSE-EE eta PP alderdien bozekin aurrera atera dira. Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak oso irakurketa ezkorra egiten du aurrekontu hauen inguruan; horregatik protesta ekintza egin du Legebiltzarraren aurrean.
Izan ere, deialdiaren leloak zioen bezala, aurrekontu sozial, parte-hartzaile eta burujabeak nahi (eta behar) ditugu, baina, zoritxarrez, gaur onartutakoa oso bestelako norabidean doa. ELAko gizarte gizarte politiken arduradun Mikel Novalek azpimarratu duenez, aurrekontuak onartu dituzten arduradun politikoek isilarazi nahi gaituzte. “Eztabaida hauek gizarte-eredurako funtsezkoak dira, eta erantzun digute isilik egon behar dugula; ez dugula zaratarik egin behar. Bada, gu ez gara isilduko. Politika ez da soilik Gobernuari dagokion zerbait. Ez dugu gizarte feudalera itzuli nahi. Gauza publikoak eragin egiten digute, eta axola digute. Iritzia emateko eta proposamenak egiteko eskubidea dugu, gizarte demokratikoa nahi eta behar baitugu. Nazkatuta gauzka gobernu honek kritika onartzeko duen ezintasunarekin. Nazkatuta, mugimendu sindikalaren eta gizarte-mugimenduen iritziak gutxiesteko jarreraz”.
LABeko ekintza sozialeko antolaketa idazkaria den Edurne Larrañagak Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu hauek salatu ditu.

ALTERNATIBAK BADITUGU
Aurrekontu burujabe, sozial eta parte hartzaileen alde egiten dugu. Gure aldarrikapenak:
1. Aldaketa soziala aldarrikatzen dugu. Aldaketa estrukturala nahi eta behar dugu politika publikoetan: aberastasunaren banaketa, kalitatezko enpleguaren sorrera, bizitzaren iraunkortasuna eta askatasun zein kultur eskubideen defentsa oinarri izango dituena.
2. Sakoneko erreforma fiskala gauzatzea eskatzen dugu, gehien dutenek gehiago ordain dezaten.
3. Genero ikuspegia integratua duten aurrekontuak ezinbestekoak dira.
4. Energiaren ekoizpen eta komertzializazioaren gaineko kontrol publikoa.
5. Abiadura Handiko Trena, gas putzuak, Errauskailuak… proiektuak eten. Natura zein gure osasunarentzat kaltegarriak diren, alferrikakoak eta aurrekontuen poltsa xahutzen duten proiektu guztiak gelditu, eztabaida sozial parte hartzailea sustatuz.
6. Babes Sozialeko sistema publiko, integral, duin eta kalitatezkoa aldarrikatzen dugu, bizitzaren iraunkortasuna erdigunean jarriko duen jendarte ereduaren norabidean kokatuko dena.
7. Oinarrizko eskubide sozialak herritar guztioi, inolako diskriminaziorik gabe bermatzea, emergentzia sozialean daudenei lehentasunez.
8. Zorraren auditoria azken muturreraino eramateko konpromisoa berresten dugu.
9. Aurrekontu partea hartzaileak aldarrikatzen ditugu, politika publikoak diseinatu zein erabakitzeko herritarron parte hartzea ahalbidetuko duten balia- bideak bideratuz.
10. Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian eredu sozial zein ekonomikoari buruzko erabakiak modu burujabean hartzeko eskubidea aldarrikatzen dugu.

El Parlamento Vasco ha votado hoy los presupuestos presentados por el Gobierno Vasco para el año 2018. Y han salido adelante con los votos de PNV, PSE-EE y PP. La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria hace una lectura muy negativa de estos presupuestos; por eso ha organizado un acto de protesta frente al Parlamento.
Al fin y al cabo, tal y como indica el lema de la convocatoria, queremos (y necesitamos) presupuestos sociales, participativos y soberanos, pero lo aprobado hoy va en dirección contraria. Según ha subrayado Mikel Noval, responsable de política social de ELA, los responsables políticos que han aprobado estos presupuestos nos quieren hacer callar. “Estos debates son esenciales para el modelo de sociedad y se nos ha contestado que nos callemos, que dejemos de hacer ruido. No nos vamos a callar. La política no es un bien patrimonial del Gobierno. No queremos volver a una sociedad feudal. Las cosas públicas nos afectan y nos importan. Tenemos derecho a dar opinión y a hacer propuestas porque queremos y necesitamos una sociedad democrática. Estamos hartas de la intolerancia de este Gobierno a la crítica social; hartas del desprecio a la opinión del movimiento sindical y de los movimientos sociales”.
Edurne Larrañaga, secretaria de organización de acción social de LAB, ha denunciado estos presupuestos del Gobierno Vasco.

TENEMOS ALTERNATIVAS
Apostamos por unos presupuestos soberanos, sociales y participativos. Estas son nuestras reivindicaciones:
1. Reivindicamos un cambio social. Deseamos y necesitamos un cambio estructural de las políticas públicas: reparto de la riqueza, creación de empleo de calidad, que tengan como base la sostenibilidad de la vida y la defensa de la libertad y de los derechos culturales.
2. Exigimos una reforma fiscal profunda, que quienes más tengan, más paguen.
3. Son imprescindibles unos presupuestos con en- foque de género.
4. Implantar el control público sobre la producción y comercialización energética.
5. Interrumpir el Tren de alta velocidad, incinerado- ras, pozos de extracción de gas,.. Paralizar los proyectos perjudiciales para la naturaleza y nuestra salud, innecesarios, despilfarradores y que vacían la bolsa común de nuestros presupuestos; impulsar el debate social participativo.
6. Reivindicamos un sistema de protección social público, integral, digno y de calidad, que sitúe la sostenibilidad de la vida como eje del modelo de sociedad que deseamos.
7. Garantizar a todas las ciudadanas y ciudadanos los derechos sociales básicos, sin ningún tipo de discriminación, priorizando a quienes se encuentran en situación de emergencia social.
8. Nos reafirmamos en el compromiso de realizar una auditoría de la deuda hasta el último extremo.
9. Reivindicamos unos presupuestos participativos, garantizando recursos que hagan posible la participación de las y los ciudadanos en el diseño y toma de decisiones en las políticas públicas.
10. Reclamamos el derecho de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para tomar decisiones económicas y sobre el modelo social de un modo soberano.

Publicado en Uncategorized | Comments Off on Ikatza EAEko aurrekontuei / Carbón a los presupuestos de la CAV

Hauek ez dira Nafarroak behar dituen aurrekontuak!

“Hauek ez dira Nafarroak behar dituen aurrekontuak”

Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta eta Parlamento Social herri ekimenek deituta ehunka lagun bildu dira gaur goizean Iruñean Nafarroako aurrekontu proposamenaren inguruan egindako ekimenean parte hartzeko. Lehenengo ekitaldia egin da Labrit pilotalekuan; ondoren manifestazioa egon da Parlamentuaren egoitzaraino.

Ekitaldian azpimarratu denez, aurrekontu hauek ez datoz bat bi ekimen hauek aldarrikatzen duten aldaketa sozialarekin, ez eta Nafarroako gizarteak espero duenarekin. “Batetik, ez da zalantzan jartzen zor publikoa; 2018an 332,7 milioi euro ordainduko dira, horietatik 171 zor ilegitimoa delarik. Ez da zalantzan jartzen ere Hitzarmen Ekonomikoa. Ezin dugu ahaztu bere oinarria sistema perbertso eta erabat opakua dela: 2018an 541 milioi ordainduko ditugu, Nafarroako Gobernuaren beraren txosten teknikoek adierazten dutena baino askoz gehiago. Bestalde, iraganeko politikak mantentzen dira: Abiadura Handiko Trena tren publiko eta sozialaren ordez; Elkarrizketa Sozialerako Kontseiluak hor dirau, baita kontratazio publikoetan klausula sozialak sartzeko aukeraren ukapena edo oraindik bultzatzeke dagoen sektore publikoan negoziazio kolektiboaren egoera ere”.

Aurrerapausoak egon direla onartu arren –eskubide sozialen arloan errenta bermatua edo etxebizitza; “elkarrizketa soziala” delakoaren inguruan zegoen sare klientelarraren eta pribilegioen amaiera…–, UPNren garaiko murrizketa gehienak indarrean daudela azpimarratu da ekitaldian. Gainera, zerga- eta aurrekontu-politikan ez dela sakoneko aldaketarik egin gaineratu da.

Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta eta Parlamento Social ekimenetako ordezkariek egoera iraultzeko landu dituzten alternatibak ere aurkeztu dituzte. “Politika publikoen aldaketa estrukturala behar dugu, bizitza erdigunean kokatu behar da. Berriz aldarrikatzen dugu beharrezkoa dela aldaketa soziala bultzatzea, oinarritzat hartuta honakoak: aberastasunaren eta lanaren banaketa, kalitatezko enpleguaren sorrera, bizitza iraunkorra eta askatasunekiko eta eskubide kulturalekiko konpromisoa. Horretarako, besteak beste, ezinbestekoa da zerga-erreforma sakona egitea, zorraren auditoria, jendearen parte-hartzea eta Nafarroan eredu sozial eta ekonomikoari buruzko erabakiak hartzeko eskubidea bermatzea”.

—————————————

“Estos no son los presupuestos que necesita Navarra”

Convocadas por las iniciativas populares Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y Parlamento Social cientos de personas han participado esta mañana en Iruñea en el acto convocado para analizar la propuesta de presupuestos de Navarra. Primero se ha celebrado un acto en el frontón Labrit; luego ha habido una manifestación hasta la sede del Parlamento.

Según se ha denunciado en el acto, se trata de un presupuesto hecho para satisfacer los intereses de los bancos y de las élites económicas, y no son los que la sociedad navarra necesita. “Por un lado, no se cuestiona ni la deuda pública –por la cual en 2018 se pagarán 332,7 millones, de los cuales 171 millones son deuda ilegítima– ni el Convenio Económico, que se basa en un sistema perverso y totalmente opaco, por el que pagaremos 541 millones en 2018, mucho más de lo que indican los informes técnicos del propio Gobierno de Navarra. Y por otro lado, se insiste en las políticas del pasado, como la apuesta por el Tren de Alta velocidad frente a la opción de un tren público y social, el bloqueo de la negociación colectiva en el sector público, el mantenimiento del Consejo de Diálogo Social o la negativa a introducir las cláusulas sociales en las contrataciones públicas”.

Si bien se han reconocido algunos avances en el área de derechos sociales o el fin de la red clientelar y privilegios ligadas al llamado “diálogo social”, en el acto se ha destacado que la mayoría de recortes de la época de UPN continúan sin revertirse, porque no ha se ha producido todavía un cambio estructural en la política fiscal y presupuestaria de Navarra.

Las y los representantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y del Parlamento Social también han presentado las alternativas que han venido desarrollando. “Es imprescindible un cambio estructural en las políticas públicas, poner la vida en el centro. Nos reafirmamos en la necesidad de impulsar un cambio social basado en el reparto de la riqueza y el trabajo, la creación de empleo de calidad, la sostenibilidad de la vida y el compromiso con las libertades y los derechos culturales. Para ello es necesario, entre otras medidas, una reforma fiscal profunda, una auditoría de la deuda, participación social o el derecho a tomar en Navarra las decisiones sobre el modelo social y económico”.

Publicado en Uncategorized | Comments Off on Hauek ez dira Nafarroak behar dituen aurrekontuak!

Herriok erabaki, Getariak TTIP-CETAri ez!

Herrion burujabetza aldarrikatzeko eta TTIP-CETAri ez esateko, abenduaren 1 eta 2an ekintza ezberdinak antolatu dituzte Getarian.

Publicado en Uncategorized | Comments Off on Herriok erabaki, Getariak TTIP-CETAri ez!

Por unos presupuestos destinados al cambio social #aurrekontusozialak

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria ha organizado un acto el 21 de noviembre en Gasteiz para exigir unos presupuestos sociales y participativos que permitan avanzar en el camino de la soberanía. (10:00, Pabellón Mendizorroza). Las portavoces de la Carta social tienen claro que esta iniciativa reivindica otro modelo social que coloque en el centro las personas y la naturaleza, y nos los intereses del capital. Por eso, critican duramente los presupuestos presentados para la CAPV.

“En Araba, Gipuzkoa y Bizkaia hay riqueza para garantizar las necesidades sociales. También hay una mayoría social para condicionar las prioridades políticas sobre los presupuestos sociales, participativos y soberanos”.

Al igual que se hizo en el acto celebrado en marzo, mañana se volverán a denunciar en Gasteiz los presupuestos y las políticas fiscales neoliberales del Gobierno Vasco. “Hay alternativas sociales, pero nuestros gobernantes no tienen voluntad política para llevarlas a cabo. Teniendo en cuenta en qué se basan los presupuestos, está claro que no hay opción para un acuerdo en ese proyecto desde el punto de vista social. Las alternativas hay que ponerlas encima de la mesa”.

Por ello, las representantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria expondrán las propuestas desarrolladas para tener otro modelo social.

1. Reivindicamos un cambio social. Deseamos y necesitamos un cambio estructural de las políticas públicas: reparto de la riqueza, creación de empleo de calidad, que tengan como base la sostenibilidad de la vida y la defensa de la libertad y de los derechos culturales.

2. Exigimos una reforma fiscal profunda, que quienes más tengan, más paguen.

3. Son imprescindibles unos presupuestos con enfoque de género.

4. Implantar el control público sobre la producción y comercialización energética.

5. Interrumpir el Tren de alta velocidad, incineradoras, pozos de extracción de gas,.. Paralizar los proyectos perjudiciales para la naturaleza y nuestra salud, innecesarios, despilfarradores y que vacían la bolsa común de nuestros presupuestos; impulsar el debate social participativo.

6. Reivindicamos un sistema de protección social público, integral, digno y de calidad, que sitúe la sostenibilidad de la vida como eje del modelo de sociedad que deseamos.

7. Garantizar a todas las ciudadanas y ciudadanos los derechos sociales básicos, sin ningún tipo de discriminación, priorizando a quienes se encuentran en situación de emergencia social.

8. Nos reafirmamos en el compromiso de realizar una auditoría de la deuda hasta el último extremo. 9. Reivindicamos unos presupuestos participativos, garantizando recursos que hagan posible la participación de las y los ciudadanos en el diseño y toma de decisiones en las políticas públicas.

10. Reclamamos el derecho de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para tomar decisiones económicas y sobre el modelo social de un modo soberano.

Además del de Gasteiz, en noviembre se hará otro acto en Iruña.

Publicado en Albisteak, Uncategorized | Comments Off on Por unos presupuestos destinados al cambio social #aurrekontusozialak