Ikatza EAEko aurrekontuei / Carbón a los presupuestos de la CAV

Gaur Eusko Jaurlaritzak 2018rako aurkeztu dituen aurrekontuak bozkatu dira Legebiltzarrean. Eta, EAJ, PSE-EE eta PP alderdien bozekin aurrera atera dira. Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak oso irakurketa ezkorra egiten du aurrekontu hauen inguruan; horregatik protesta ekintza egin du Legebiltzarraren aurrean.
Izan ere, deialdiaren leloak zioen bezala, aurrekontu sozial, parte-hartzaile eta burujabeak nahi (eta behar) ditugu, baina, zoritxarrez, gaur onartutakoa oso bestelako norabidean doa. ELAko gizarte gizarte politiken arduradun Mikel Novalek azpimarratu duenez, aurrekontuak onartu dituzten arduradun politikoek isilarazi nahi gaituzte. “Eztabaida hauek gizarte-eredurako funtsezkoak dira, eta erantzun digute isilik egon behar dugula; ez dugula zaratarik egin behar. Bada, gu ez gara isilduko. Politika ez da soilik Gobernuari dagokion zerbait. Ez dugu gizarte feudalera itzuli nahi. Gauza publikoak eragin egiten digute, eta axola digute. Iritzia emateko eta proposamenak egiteko eskubidea dugu, gizarte demokratikoa nahi eta behar baitugu. Nazkatuta gauzka gobernu honek kritika onartzeko duen ezintasunarekin. Nazkatuta, mugimendu sindikalaren eta gizarte-mugimenduen iritziak gutxiesteko jarreraz”.
LABeko ekintza sozialeko antolaketa idazkaria den Edurne Larrañagak Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu hauek salatu ditu.

ALTERNATIBAK BADITUGU
Aurrekontu burujabe, sozial eta parte hartzaileen alde egiten dugu. Gure aldarrikapenak:
1. Aldaketa soziala aldarrikatzen dugu. Aldaketa estrukturala nahi eta behar dugu politika publikoetan: aberastasunaren banaketa, kalitatezko enpleguaren sorrera, bizitzaren iraunkortasuna eta askatasun zein kultur eskubideen defentsa oinarri izango dituena.
2. Sakoneko erreforma fiskala gauzatzea eskatzen dugu, gehien dutenek gehiago ordain dezaten.
3. Genero ikuspegia integratua duten aurrekontuak ezinbestekoak dira.
4. Energiaren ekoizpen eta komertzializazioaren gaineko kontrol publikoa.
5. Abiadura Handiko Trena, gas putzuak, Errauskailuak… proiektuak eten. Natura zein gure osasunarentzat kaltegarriak diren, alferrikakoak eta aurrekontuen poltsa xahutzen duten proiektu guztiak gelditu, eztabaida sozial parte hartzailea sustatuz.
6. Babes Sozialeko sistema publiko, integral, duin eta kalitatezkoa aldarrikatzen dugu, bizitzaren iraunkortasuna erdigunean jarriko duen jendarte ereduaren norabidean kokatuko dena.
7. Oinarrizko eskubide sozialak herritar guztioi, inolako diskriminaziorik gabe bermatzea, emergentzia sozialean daudenei lehentasunez.
8. Zorraren auditoria azken muturreraino eramateko konpromisoa berresten dugu.
9. Aurrekontu partea hartzaileak aldarrikatzen ditugu, politika publikoak diseinatu zein erabakitzeko herritarron parte hartzea ahalbidetuko duten balia- bideak bideratuz.
10. Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian eredu sozial zein ekonomikoari buruzko erabakiak modu burujabean hartzeko eskubidea aldarrikatzen dugu.

El Parlamento Vasco ha votado hoy los presupuestos presentados por el Gobierno Vasco para el año 2018. Y han salido adelante con los votos de PNV, PSE-EE y PP. La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria hace una lectura muy negativa de estos presupuestos; por eso ha organizado un acto de protesta frente al Parlamento.
Al fin y al cabo, tal y como indica el lema de la convocatoria, queremos (y necesitamos) presupuestos sociales, participativos y soberanos, pero lo aprobado hoy va en dirección contraria. Según ha subrayado Mikel Noval, responsable de política social de ELA, los responsables políticos que han aprobado estos presupuestos nos quieren hacer callar. “Estos debates son esenciales para el modelo de sociedad y se nos ha contestado que nos callemos, que dejemos de hacer ruido. No nos vamos a callar. La política no es un bien patrimonial del Gobierno. No queremos volver a una sociedad feudal. Las cosas públicas nos afectan y nos importan. Tenemos derecho a dar opinión y a hacer propuestas porque queremos y necesitamos una sociedad democrática. Estamos hartas de la intolerancia de este Gobierno a la crítica social; hartas del desprecio a la opinión del movimiento sindical y de los movimientos sociales”.
Edurne Larrañaga, secretaria de organización de acción social de LAB, ha denunciado estos presupuestos del Gobierno Vasco.

TENEMOS ALTERNATIVAS
Apostamos por unos presupuestos soberanos, sociales y participativos. Estas son nuestras reivindicaciones:
1. Reivindicamos un cambio social. Deseamos y necesitamos un cambio estructural de las políticas públicas: reparto de la riqueza, creación de empleo de calidad, que tengan como base la sostenibilidad de la vida y la defensa de la libertad y de los derechos culturales.
2. Exigimos una reforma fiscal profunda, que quienes más tengan, más paguen.
3. Son imprescindibles unos presupuestos con en- foque de género.
4. Implantar el control público sobre la producción y comercialización energética.
5. Interrumpir el Tren de alta velocidad, incinerado- ras, pozos de extracción de gas,.. Paralizar los proyectos perjudiciales para la naturaleza y nuestra salud, innecesarios, despilfarradores y que vacían la bolsa común de nuestros presupuestos; impulsar el debate social participativo.
6. Reivindicamos un sistema de protección social público, integral, digno y de calidad, que sitúe la sostenibilidad de la vida como eje del modelo de sociedad que deseamos.
7. Garantizar a todas las ciudadanas y ciudadanos los derechos sociales básicos, sin ningún tipo de discriminación, priorizando a quienes se encuentran en situación de emergencia social.
8. Nos reafirmamos en el compromiso de realizar una auditoría de la deuda hasta el último extremo.
9. Reivindicamos unos presupuestos participativos, garantizando recursos que hagan posible la participación de las y los ciudadanos en el diseño y toma de decisiones en las políticas públicas.
10. Reclamamos el derecho de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para tomar decisiones económicas y sobre el modelo social de un modo soberano.

Kategoriak Uncategorized | Erantzunak desaktibatuta daude Ikatza EAEko aurrekontuei / Carbón a los presupuestos de la CAV sarreran

Hauek ez dira Nafarroak behar dituen aurrekontuak!

“Hauek ez dira Nafarroak behar dituen aurrekontuak”

Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta eta Parlamento Social herri ekimenek deituta ehunka lagun bildu dira gaur goizean Iruñean Nafarroako aurrekontu proposamenaren inguruan egindako ekimenean parte hartzeko. Lehenengo ekitaldia egin da Labrit pilotalekuan; ondoren manifestazioa egon da Parlamentuaren egoitzaraino.

Ekitaldian azpimarratu denez, aurrekontu hauek ez datoz bat bi ekimen hauek aldarrikatzen duten aldaketa sozialarekin, ez eta Nafarroako gizarteak espero duenarekin. “Batetik, ez da zalantzan jartzen zor publikoa; 2018an 332,7 milioi euro ordainduko dira, horietatik 171 zor ilegitimoa delarik. Ez da zalantzan jartzen ere Hitzarmen Ekonomikoa. Ezin dugu ahaztu bere oinarria sistema perbertso eta erabat opakua dela: 2018an 541 milioi ordainduko ditugu, Nafarroako Gobernuaren beraren txosten teknikoek adierazten dutena baino askoz gehiago. Bestalde, iraganeko politikak mantentzen dira: Abiadura Handiko Trena tren publiko eta sozialaren ordez; Elkarrizketa Sozialerako Kontseiluak hor dirau, baita kontratazio publikoetan klausula sozialak sartzeko aukeraren ukapena edo oraindik bultzatzeke dagoen sektore publikoan negoziazio kolektiboaren egoera ere”.

Aurrerapausoak egon direla onartu arren –eskubide sozialen arloan errenta bermatua edo etxebizitza; “elkarrizketa soziala” delakoaren inguruan zegoen sare klientelarraren eta pribilegioen amaiera…–, UPNren garaiko murrizketa gehienak indarrean daudela azpimarratu da ekitaldian. Gainera, zerga- eta aurrekontu-politikan ez dela sakoneko aldaketarik egin gaineratu da.

Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta eta Parlamento Social ekimenetako ordezkariek egoera iraultzeko landu dituzten alternatibak ere aurkeztu dituzte. “Politika publikoen aldaketa estrukturala behar dugu, bizitza erdigunean kokatu behar da. Berriz aldarrikatzen dugu beharrezkoa dela aldaketa soziala bultzatzea, oinarritzat hartuta honakoak: aberastasunaren eta lanaren banaketa, kalitatezko enpleguaren sorrera, bizitza iraunkorra eta askatasunekiko eta eskubide kulturalekiko konpromisoa. Horretarako, besteak beste, ezinbestekoa da zerga-erreforma sakona egitea, zorraren auditoria, jendearen parte-hartzea eta Nafarroan eredu sozial eta ekonomikoari buruzko erabakiak hartzeko eskubidea bermatzea”.

—————————————

“Estos no son los presupuestos que necesita Navarra”

Convocadas por las iniciativas populares Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y Parlamento Social cientos de personas han participado esta mañana en Iruñea en el acto convocado para analizar la propuesta de presupuestos de Navarra. Primero se ha celebrado un acto en el frontón Labrit; luego ha habido una manifestación hasta la sede del Parlamento.

Según se ha denunciado en el acto, se trata de un presupuesto hecho para satisfacer los intereses de los bancos y de las élites económicas, y no son los que la sociedad navarra necesita. “Por un lado, no se cuestiona ni la deuda pública –por la cual en 2018 se pagarán 332,7 millones, de los cuales 171 millones son deuda ilegítima– ni el Convenio Económico, que se basa en un sistema perverso y totalmente opaco, por el que pagaremos 541 millones en 2018, mucho más de lo que indican los informes técnicos del propio Gobierno de Navarra. Y por otro lado, se insiste en las políticas del pasado, como la apuesta por el Tren de Alta velocidad frente a la opción de un tren público y social, el bloqueo de la negociación colectiva en el sector público, el mantenimiento del Consejo de Diálogo Social o la negativa a introducir las cláusulas sociales en las contrataciones públicas”.

Si bien se han reconocido algunos avances en el área de derechos sociales o el fin de la red clientelar y privilegios ligadas al llamado “diálogo social”, en el acto se ha destacado que la mayoría de recortes de la época de UPN continúan sin revertirse, porque no ha se ha producido todavía un cambio estructural en la política fiscal y presupuestaria de Navarra.

Las y los representantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y del Parlamento Social también han presentado las alternativas que han venido desarrollando. “Es imprescindible un cambio estructural en las políticas públicas, poner la vida en el centro. Nos reafirmamos en la necesidad de impulsar un cambio social basado en el reparto de la riqueza y el trabajo, la creación de empleo de calidad, la sostenibilidad de la vida y el compromiso con las libertades y los derechos culturales. Para ello es necesario, entre otras medidas, una reforma fiscal profunda, una auditoría de la deuda, participación social o el derecho a tomar en Navarra las decisiones sobre el modelo social y económico”.

Kategoriak Uncategorized | Erantzunak desaktibatuta daude Hauek ez dira Nafarroak behar dituen aurrekontuak! sarreran

Herriok erabaki, Getariak TTIP-CETAri ez!

Herrion burujabetza aldarrikatzeko eta TTIP-CETAri ez esateko, abenduaren 1 eta 2an ekintza ezberdinak antolatu dituzte Getarian.

Kategoriak Uncategorized | Erantzunak desaktibatuta daude Herriok erabaki, Getariak TTIP-CETAri ez! sarreran

Aldaketa sozialera bideratutako aurrekontu batzuen alde #aurrekontusozialak

Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak aurrekontu burujabe, sozial eta parte hartzaileak exijitzeko ekitaldia antolatu du azaroaren 21erako Gasteizen (10:00, Mendizorroza Kiroldegia). Karta sozialeko bozeramaileek azpimarratzen dutenez, ekimen honek bestelako eredu sozial bat aldarrikatzen du, pertsonak zein natura erdigunean jarriko dituena, eta ez kapitalaren interesak. Horregatik gogor salatu nahi dituzte Euskal Autonomia Erkidegorako aurkeztu diren aurrekontuak.

“Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian aberastasuna egon badago herritarren beharrak bermatzeko. Era berean, aurrekontu sozial, parte hartzaile eta burujabeen aldeko gehiengo soziala ere badago, politikaren lehentasunak aldatzeko”.

Martxoan egindako ekitaldian bezala, bihar Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak eta zerga politika neoliberalak direla salatuko dira Gasteizen. “Alternatiba sozialak badaude, baina gure agintariek ez dute borondate politikorik bide hori egiteko. Aurrekontuen oinarriak zeintzuk diren kontuan hartuta, argi dago ez dagoela aukerarik ikuspuntu sozial batetik proiektuaren inguruan akordio batera iristeko. Alternatibak argi eta garbi jarri behar dira mahai gainean”.

Horregatik, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartaren kideek bestelako eredu bat lortzeko landu dituzten proposamenak aurkeztuko dituzte.

1. Aldaketa soziala aldarrikatzen dugu. Aldaketa estrukturala nahi eta behar dugu politika publikoetan: aberastasunaren banaketa, kalitatezko enpleguaren sorrera, bizitzaren iraunkortasuna eta askatasun zein kultur eskubideen defentsa oinarri izango dituena.

2. Sakoneko erreforma fiskala gauzatzea eskatzen dugu, gehien dutenek gehiago ordain dezaten.

3. Genero ikuspegia integratua duten aurrekontuak ezinbestekoak dira.

4. Energiaren ekoizpen eta komertzializazioaren gaineko kontrol publikoa.

5. Abiadura Handiko Trena, gas putzuak, Errauskailuak… proiektuak eten. Natura zein gure osasunarentzat kaltegarriak diren, alferrikakoak eta aurrekontuen poltsa xahutzen duten proiektu guztiak gelditu, eztabaida sozial parte hartzailea sustatuz.

6. Babes Sozialeko sistema publiko, integral, duin eta kalitatezkoa aldarrikatzen dugu, bizitzaren iraunkortasuna erdigunean jarriko duen jendarte ereduaren norabidean kokatuko dena.

7. Oinarrizko eskubide sozialak herritar guztioi, inolako diskriminaziorik gabe bermatzea, emergentzia sozialean daudenei lehentasunez.

8. Zorraren auditoria azken muturreraino eramateko konpromisoa berresten dugu.

9. Aurrekontu partea hartzaileak aldarrikatzen ditugu, politika publikoak diseinatu zein erabakitzeko herritarron parte hartzea ahalbidetuko duten baliabideak bideratuz.

10. Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian eredu sozial zein ekonomikoari buruzko erabakiak modu burujabean hartzeko eskubidea aldarrikatzen dugu.

Gasteizkoaz gain, azaroan bertan beste ekitaldi bat egingo da Iruñean.

Kategoriak Albisteak, Uncategorized | Erantzunak desaktibatuta daude Aldaketa sozialera bideratutako aurrekontu batzuen alde #aurrekontusozialak sarreran

Iraultza boltxebikearen harira, hitzaldi zikloa Getarian

Iraultza boltxebikearen mendeurrena dela eta, hitzaldi zikloa antolatu dute Getarian. Xabier Arrizabalo ekonomilariaren eskutik, azaroaren 24an eta 25 izango da zikloa, Ulpiano aretoan hain zuzen ere.

Lehenengo saioan, azaroaren 24an arratsaldeko 19.00etan, “Errusiar iraultzaren irakaspenak, egungo langile klasearentzat” hitzaldia antolatu dute. Azaroaren 25an, ordea, 09.00etatik 13.00etara “Kapitala, 150 urte” lemapean, Karl Marxen liburua aztertuko dute.

Kategoriak Uncategorized | Erantzunak desaktibatuta daude Iraultza boltxebikearen harira, hitzaldi zikloa Getarian sarreran